Uppdatering om M/S Skarven 12/4

- Dykare har varit nere, möte pågår gällande resultatet och kommande åtgärder
- Hål i två eller tre torrtankar (innehåller normalt enbart luft)
- Oljefilm i tidigt skede kom troligtvis från avbärarlisten
- Ingen olja påträffad på stränder
- Dras troligtvis loss för fullständig besiktning
- Snabblänsor fanns snabbt på plats och finns kvar stand-by

Ny information runt 13:30-tiden, se Trafikinformation på alandstrafiken.ax.
Kontakt Niklas Karlman GSM +358 (0)405 231 592.