Vajerfärjornas jul- och nyårsturlista 2021

På Björkö-, Embarsunds-, Simskäla-, Ängösunds- och Seglingelinjen erbjuds även en beställningstur kl. 23:00 fredagen den 24 december.
Närmare info se alandstrafiken.ax/turlistor.