Vartsalafärjan trafikerar normalt igen

FinFerries Vartsalafärja trafikerar normalt igen.