Viggen åter i trafik lördag 7/4 kl. 18:00

M/S Viggen återupptar trafik enligt turlista med avgång kl. 18:00 Osnäs-Åva.
M/S Ejdern återupptar trafik på linjen Hummelvik-Torsholma med avgång kl. 19:30 Torsholma-Hummelvik.
Avgång kl. 18:45 Lappo-Torsholma är inställd.
M/S Viggen GSM +358 (0)400 330 455, M/S Ejdern GSM +358 (0)400 229 260.