Brändö

  • Cirka 470 invånare
  • Totalt 60 km vägar
  • Nära till fasta Finland: buss- och färjförbindelse från Gustavs och bara 35 minuters färd med färjan från Osnäs i Gustavs
  • 2,5 timmars färd med färjan från Hummelvik i Vårdö
  • Till kommunen hör bl.a. öarna Jurmo, Fiskö, Korsö, Torsholma, Lappo och Asterholma

Boende:

Restauranger:

Mera info: www.brando.ax, www.jurmo.ax, www.lappo.net