Kumlinge

  • Cirka 315 invånare
  • Färjfästen på norra Kumlinge, i Snäckö på södra Kumlinge och på ön Enklinge samt vajerfärja till ön Seglinge. Färjförbindelser från Hummelvik och Långnäs på fasta Åland.
  • Kyrka från 1300-talet med unika kalkmålningar från 1400-talets slut
  • Museigården Hermas från 1500-talet

Boende:

Restauranger:

Mera info: www.kumlinge.ax, www.seglinge.ax