Avvikelser i ordinarie turlista

05.08.2021

Ålandstrafikens kontor håller stängt kl. 12:30-13:30 t.o.m. 6 augusti

05.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

06.08.2021

Ålandstrafikens kontor håller stängt kl. 12:30-13:30 t.o.m. 6 augusti

06.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

07.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

08.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

09.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

10.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

11.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.

12.08.2021

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till/från Brändö har förlängts att gälla även fredag 6/8 och fredag 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva, körs endast om bränsle bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men returen från Åva kl. 10:00 är ingen bränsletransport
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs, är ordinarie avgång men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15
Gäller även om bränsle ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.