Färjturlistor

Här hittar ni alla ordinarie turlistor för färjtrafiken i skärgården. Se i "Trafikavvikelser" till vänster, och "Trafikstörningar" och "Trafikinformation" på första sidan för eventuella ändringar i turer.

Skärgårdsfärjornas turlistor 2019, klicka här
Kompletterande turlistor 2019, klicka här