Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Betalningsalternativ

I hamnarna kan kunden betala med betalkort. På Ålandstrafikens kontor kan kunden betala med betalkort eller kontanter i euro. Bokade tunga fordon åker mot fakturaunderlag. Obokade tunga fordon åker mot betalkort vid ombordkörning, förutom Föglölinjen där fakturaunderlag ska signeras av chauffören vid ombordkörning.