Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bra att veta

Så hittar du till färjan

  • Mellan Mariehamn och Hummelvik är det ca 45 km. På vägen finns en linfärja som går enligt tidtabell.
  • Mellan Mariehamn och Svinö är det ca 28 km.
  • Mellan Mariehamn och Långnäs är det ca 30 km.
  • Galtby ligger i Korpo ca 75 km från Åbo via Pargas och Nagu. Man måste åka med två vajerfärjor för att komma till Korpo och dessa går enligt tidtabell. Man bör räkna med minst 2½ h körtid från Åbo till Galtby.
  • Osnäs ligger i Gustavs, 75 km från Åbo via Töfsala. Man måste åka med en vajerfärja från Gustavs ut till ön Vartsala. Vartsalafärjan går enligt tidtabell. Från Vartsala är det ca 6 km till hamnen i Osnäs.

Hamnarna

  • I Långnäs finns väntefiler för bokade bilar till de olika hamnarna, samt en för obokade fordon och en för fordon på väg till Galtby.
  • I Svinö finns finns en väntefil, samt en kort väntefil för de fordon som beviljats förtur på färjan.
  • I Hummelvik finns en väntefil för fordon till Torsholma och en för fordon till övriga hamnar (Enklinge, Kumlinge, Lappo). I Torsholma finns en väntefil för fordon till Hummelvik och en för fordon till övriga hamnar (Lappo, Kumlinge, Enklinge) och en väntefil för obokade fordon.
  • I Osnäs finns väntefiler för bokade fordon.
  • I Galtby finns en väntefil.

I samtliga ändhamnar finns någon form av långtidsparkering. Ändhamnarna är på Norra Linjen: Hummelvik i Vårdö och Osnäs i Gustavs, på Södra Linjen: Långnäs och Svinö i Lumparland och Galtby i Korpo. Parkeringarna är inte övervakade.  I Hummelvik, Enklinge och Långnäs finns väntsalar.