Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kundregistrering

  • Kundregistrering: Du registrerar dig endast en gång, behåll ditt kundnummer för framtida bokningar och årskortsköp. Samtliga fordon som bokas via Ålandstrafiken per telefon, e-post och på kontoret samt online ska registrera sig. Obligatoriska uppgifter för kundregistrering är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer. 

Enligt 4 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunförvaltningen (PUL) får personuppgifter registreras med anledning av ett kundförhållande som har saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet. De grundläggande kraven för behandling av personuppgifter finns i 3 § PUL.