Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Resmål

Trafiken i den åländska skärgården är indelad i fyra linjer. Linjerna binder samman skärgårdskommunerna med fasta Åland och finska fastlandet.

Norra linjen startar från Hummelvik, Vårdö och Osnäs, Gustavs på finska fastlandet. Färjan angör mellanhamnarna Enklinge, Kumlinge, Lappo och Torsholma. Mellan Åva och Jurmo trafikerar en färja. Från Åva trafikerar färjan vidare till Osnäs, Gustavs.

Södra linjen startar från Långnäs, Lumparland och Galtby, Korpo på finska fastlandet. Färjan angör mellanhamnarna Överö, Sottunga, Husö, Kyrkogårdsö och Kökar.

Tvärgående linjen trafikerar mellan Långnäs, Lumparland och Snäckö, Kumlinge. Med tvärgående linjen kan man ta sig mellan norra och södra linjen utan att behöva göra omväg via fasta Åland.

Föglölinjen trafikerar mellan Svinö, Lumparland och Degerby, Föglö. Färjan behöver inte bokas på förhand (endast någon tidig morgontur och sen kvälls tur bör bokas direkt till färjan).

 

För mera information om skärgårdskommunerna besök Visitaland.com

Färjförbindelser från Finland och Sverige till Åland: