Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Avstängning av vägen vid Askörsbron i Brändö kommun

Landsväg nr 860 Brändövägen vid Askörsbron kommer att vara helt avstängd för trafik från tisdagen den 21/11 2023 kl. 19:00 till onsdagen den 22/11 2023 kl. 07:00 för att lägga ner en vägtrumma i samband med pågående broentreprenad. Avstängningen gäller samtliga trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafikanter. 

Resenärer som ska med M/S Alfågelns avgång kl. 21:00 från Torsholma uppmanas passera Askörsbron i god tid innan kl. 19:00. Resenärer som är bokade med M/S Alfågelns ankomst till Torsholma kl. 20:45 kontaktas separat eftersom det inte är möjligt att passera Askörsbron med bil.

M/S Ådan kommer att köra en extra tur från Osnäs kl. 16:35 med retur från Åva kl. 17:30.

Resenärer som ska med M/S Ådans avgång kl. 21:20 från Åva uppmanas passera Askörsbron i god tid innan kl. 19:00. Resenärer som är bokade med M/S Ådans ankomst till Åva kl. 20:20 kontaktas separat eftersom det inte är möjligt att passera Askörsbron med bil.

Resenärer på Åva – Jurmolinjen uppmanas beakta att det inte är möjligt att passera Askörsbron under tiden som vägen är helt avstängd.

Resenärer som kommer med skärgårdsfärjorna kommer att erbjudas passage till fots i samlad trupp. Eftersom det inte finns möjlighet att parkera vid Askörsbron uppmanas man att ordna skjuts till och från avstängningsplatsen.

Datum: 

tisdag, 21 november, 2023
onsdag, 22 november, 2023