Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Trafikstörningar

22.07.2024 - 14:11

M/S Ejdern återupptar Tvärgående linjens turlista (Långnäs-Överö-Snäckö vv) onsdagen den 24 juli kl. 09:25 från Snäckö. 

M/S Knipan trafikerar den temporära linjen Långnäs-Norra Kumlinge vv t.o.m. torsdagen den 25 juli varefter hon fredagen den 26 juli upptar trafiken på Brändö-Kumlingelinjen (Torsholma-Lappo-Asterholma-Kumlinge vv) enligt turlista.

M/S Svärtan går ur trafik torsdagen den 25 juli efter sista turen.

Bokade kunder på linjen Långnäs-Kumlinge vv ansvarar själva för att boka om till linjen Långnäs-Överö-Snäckö vv, online eller via Ålandstrafikens kontor.

08.07.2024 - 17:53

Med anledning av att driftsentreprenören Nordic Jetline Finland Oy och EW Finland Oy inte kunde uppfylla sina förpliktelser med att upprätthålla trafiken ställdes all trafik på tvärgående linjen (Långnäs-Bergö-Överö-Snäckö vv) med M/S Mergus och på Brändö-Kumlingelinjen (Torsholma-Lappo-Asterholma-Kumlinge vv) med M/S Ejdern in fr.o.m. tisdag 9 juli.
- M/S Svärtan upprätthåller förbindelsetrafik på rutten Torsholma-Lappo-Asterholma vv fr.o.m. 10/7, med vissa begräsningar (Kumlinge angörs ej)
- M/S Knipan trafikerar enligt tillfällig turlista 12/7-25/7 på rutten Långnäs-Kumlinge norra (Överö angörs ej) (uppdaterat 22/7 kl. 14:11)
Närmare info och turlista på "Avvikelser i ordinarie turlista".

Välkommen till Ålandstrafiken

Här hittar du information om skärgårdsfärjorna och kollektivtrafiken på Åland. Du kan boka plats på färjorna, köpa biljetter till färjorna och bussarna, skicka bussfrakt och lämna in bagage i effektförvaringen under kontorstid.