Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Angöring till Sottunga behöver bokas, eller beställas till färjan

Under den period som muddringen av farleden väster om Sottunga pågår behöver resenärer till/från Sottunga antingen boka plats eller beställa angöring direkt till färjan:

- Plats ombord kan bokas fram till 1 timme före avgång i starthamn online eller via Ålandstrafikens kontor under kontorstid
- Att Sottunga behöver angöras kan även beställas direkt till färjan senast 15 minuter före avgång i starthamn
- Gäller både resenärer med och utan fordon

Ändringen görs för att spara bränsle och tid eftersom invikningen till Sottunga är lång då farleden är stängd under muddringen.
Gäller tills farleden kan öppnas för sjötrafik igen, uppskattningsvis i mitten av februari 2024.