Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Årskorten för 2016

Nu kan ni köpa årskort för år 2016 på Ålandstrafikens kontor och online. Beställer ni årskort mot postförskott inom Åland och Finland tillkommer en avgift på 5 euro.
Vi behöver fordonets registreringsnummer samt vilken fordonstyp årskortet är köpt till. Varje kort klipps och gäller endast för det specifika fordonet.

  • Grönt årskort á 158 euro gäller för person- eller paketbil utan höjdbegränsning och inkluderar släp med max höjd 1,8 m inklusive last. Gäller till/från skärgården
  • Grönt årskort á 50 euro gäller för MC eller mopedbil. Gäller till/från skärgården
  • Rött årskort á 105 euro gäller för person-, paketbil, traktor eller husbil och valfritt släp inkluderas. Gäller till/från/genom skärgården
  • Rött årskort á 35 euro gäller för MC eller mopedbil. Gäller till/från/genom skärgården
  • Rött årskort á 158 euro gäller för traktor/-ekipage för jordbrukare med arrenderad mark i åländsk skärgårdskommun. Gäller till/från (inte genomfart) skärgården

Endast person eller företag som är skriven i åländsk skärgårdskommun samt har sitt fordon registrerat på Åland är berättigad att inneha rött årskort på sitt fordon.

Årskortet, utformat som en klisterdekal, är knutet till ett fordon och klisterdekalen skall vara fastsatt direkt i vindrutan för att vara giltig som färdbevis. Det är inte tillåtet att tejpa, laminera, plasta eller på annat sätt förhindra en direkt fastsättning av årskortet i fordonets vindruta. Fordon med årskort som inte uppfyller reglerna för korrekt fastsättning är inte giltigt som färdbevis med påföljden att fordonet dokumenteras och resenären faktureras ordinarie biljettavgift.