Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bokningen öppnar måndag 18/12 2017

Bokningen för januari 2018 öppnar måndag 18/12 2017 kl. 10:00. Arbetet med mellanmetrar för att få justerade kapacitetskurvor pågår och beräknas vara klart inom januari då vi öppnar bokningen för resten av år 2018.
Giltighetstiden för årskortet 2017 har förlängts t.o.m. 31/1 2018. Återkommer med information om när årskortsförsäljningen för år 2018 startar.