Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bokningspåminnelser via SMS

Inkommande vecka börjar Ålandstrafiken skicka ut bokningspåminnelser via SMS för bokade resor inom 48 timmar.
Kolla att du har korrekt mobiltelefonnummer på ditt AT-nummer och/eller AG-nummer så SMS-påminnelserna kommer fram.

Målet med dessa påminnelser är att du vid behov ska hinna omboka/avboka dina resor inom utsatt avbokningstid och därmed undvika onödiga tilläggsavgifter.
Samtidigt lediggörs kapaciteten till övriga resenärer.