Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bussturlistan för 2015 finns på webben

Bussturlistan för 2015 finns under Turlistor/Bussturlistor/Här finns Ålands ordinarie bussturlistor för år 2015.
De finns att avhämtas hos Ålandstrafiken i tryckt format i början av januari 2015.