Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Enklingelinjens färja kan för tillfället endast lasta lätta fordon i Kumlinge

M/S Östern på Enklingelinjen kan för tillfället endast lasta personbilar och paketbilar max 3,5 ton i Kumlinge p.g.a. det är för mycket is i hamnen.

Förare till tyngre fordon än 3,5 ton ombeds kontakta färjan för att diskutera eventuell lastning.

Enklingelinjen +358 (0)400 492 739