Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Extra tur med M/S Skiftet lör 17/12

Med anledning av M/S Skiftets inställda lördagstur 10/12 körs decemberturen lördag 17/12 2016 istället:
Avg. kl. 06:00 från Långnäs via mellanhamnarna med ank. Galtby kl. 11:00.
Retur kl. 20:15 från Galtby via mellanhamnarna med ank. Långnäs kl. 01:05.
M/S Skiftet, GSM +358 (0)400 350 265.