Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Extra turer på tvärgående linjen 24/12 och 27/12 2018

Följande extra turer körs av M/S Odin 24/12 och 27/12:

Måndag 24/12 Avg. Snäckö 18:30 via Överö 19:35 med ankomst till Långnäs 20:10.

Torsdag 27/12 Avg. Långnäs 07:00 via Överö 07:35 med ankomst till Snäckö 08:35.