Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Färjturlistorna för 2014

Med anledning av att landskapsregeringen valt att gå kostnadsneutrala turlistejusteringar tillmötes är alla linjer för år 2014 ännu inte inmatade i bokningsprogrammet. Vi tackar för ert tålamod och meddelar när vi släpper bokningen fri.