Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hårda vindar förväntas

På grund av förväntade hårda vindar på onsdag 2. januari finns risk för ytterligare trafikstörningar i skärgårdstrafiken. De som planerar att åka med skärgårdsfärjorna den dagen uppmanas följa med Ålandstrafikens hemsida eller Facebooksida för information om trafikstörningar.