Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Indragen tur 1.1.2014 Långnäs-Kökar kl. 18.15

P.g.a. övergång till vinterturlista 2014 blir turen Långnäs-Kökar den 1.1.2014 kl. 18.15 indragen.