Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Inkommande landsortsbussar till Mariehamn trafikerar ej GE-huset och Stadshuset 14-15/9

Inkommande landsortsbussar till Mariehamn trafikerar ej hållplatserna GE-huset och Stadshuset mellan torsdag den 14 till fredag den 15 september 2023.

På grund av arbeten på Ålandsvägen mellan Norra gatan och Norra Esplanadgatan kommer samtliga till Mariehamn inkommande landsortsbussar, linje 1-7 ej att trafikera hållplatserna GE-huset och Stadshuset. Samtliga landsortsbussar går i stället via Nygatan till Bussplan. 

Utgående landsortsbussar från Mariehamn trafikerar normalt.