Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

M/S Skarven ersätts av M/S Knipan torsdag 7 december

M/S Skarven är ur trafik torsdag 7 december mellan kl. 08:15 till 20:25 på grund av farledsarbete vid Svinö färjfäste som orsakar tillfälligt trafikuppehåll i Svinö färjfäste. Under tiden trafikerar färjan M/S Knipan på Föglölinjen mellan Långnäs och Degerby med avvikande turlista. M/S Skarven trafikerar morgonturerna fram till kl. 07:45 från Degerby och beräknas återuppta trafiken kl. 20:25 från Svinö.

M/S Knipan har lägre kapacitet jämfört med M/S Skarven, om ett fyrtiotal personbilsplatser färre. Rutten tar 20 minuter längre tid än den ordinarie från Svinö. M/S Skarven är anpassad för samverkande färjfästen vilket inte finns i Långnäs, varför M/S Knipan ersätter. M/S Knipan har inget café.

Bilköer kan uppstå. Alla fordon kommer inte att rymmas med på turerna. Resenärer ombeds ta färjbytet i beaktande vid planering av sin resa, om möjligt välja ordinarie turer med M/S Skarven och undvika resa den tid som M/S Knipan trafikerar. 

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Detta gäller även förtursfordon.