Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Övergång till den nya zontaxan för kollektivtrafiken som gäller både på landsorts- och tätortsbussarna

Fr.o.m. 1 januari 2022 övergår kollektivtrafiken till en enda betalzon på Åland och skolkorten har inte längre begräsningar i antal resor per dag utan gäller alla dagar under läsåret.

Januari månad blir en övergångsperiod där vissa barnsjukdomar kan förekomma, men ingen busskortsinnehavare kommer att bli lämnad på hållplatsen.
Alla får åka med under förutsättning att man uppvisar sitt busskort för busschauffören.

Redan köpta månadskort på nuvarande Mariehamnsbussen behöver in till Ålandstrafikens kontor för omprogrammering.
Bl.a. för att flytta över kvarvarande antal dagar på månadsperioden.

Redan köpta busskort för landsortsbussarna kan åka slut på nuvarande period/resor, men vid påfyllnad första gången efter 1/1 2022 behöver omprogrammeringen ske på Ålandstrafikens kontor, därefter går det att fylla på kortet på bussen.

Skolkorten behöver in till Ålandstrafikens kontor för omprogrammering i mitten av januari.
Bl.a. behöver nuvarande antal resor per dag tas bort så att kortet kan användas utan begräsningar för skoleleven.

Samtliga busskort är personliga, vilket innebär att fotografi behövs vid inköp/omprogrammering.

Vi återkommer med närmare information i början av januari.