Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Passagerare med hund på M/S Alfågeln

Det finns nu ett bord reserverat för passagerare med hund i M/S Alfågelns övre salong.
Arrangemanget fortgår under den tid som nedre salongens dörrar är i olag.
M/S Alfågeln +358 (0)407 682 108.