Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Störning i årskortsförsäljningen online

P.g.a. en bugg i systemet är det en fördröjning av hanteringen av årskort köpta online. Ärendet utreds av systemleverantören, det kan ta flera dagar att åtgärda. Kunder som köpt årskort online och behöver kortet för bokning de närmaste dagarna ombeds kontakta Ålandstrafiken. 

Tack för visad förståelse!