Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Temporär trafikreglering för Färjsundsbron tisdag 24/10

Temporär trafikreglering tisdag 24/10 för Färjsundsbron, samt del av landsväg nr 2 Sundsvägen, Finströms och Saltviks kommun:
- Norra körfältet på bron är avstängt under arbetet
- Trafiken leds med trafikljus, vilket kan innebära köbildning
- Under arbetet sänks hastigheten till 30 km/h
- Trafikregleringen upphör under dagen när arbetet är färdigställt

Vi ber trafikanterna följa trafikanvisningar och vägmärken, samt vara ute i god tid för att undvika förseningar.