Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Töftölinjens ordinarie färja ur trafik

Töftölinjens ordinarie vajerfärja F-123 är tillfälligt ur trafik p.g.a. tekniska problem. Trafiken sköts under tiden med reservfärjan F-119 som max kan ta ombord 60 tons ekipage, men det torde inte märkbart påverka trafiken då den mindre ersättande färjan vid behov kör över de fordon som ej fick plats ombord vid turlistad avgång. Resenärerna ombedes ta hänsyn till den minskade kapaciteten. Töftölinjens vajerfärja GSM +358 (0)457 3421 279.