Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Töftölinjens ordinarie vajerfärja ur trafik

Töftölinjens ordinarie vajerfärja F-123 ur trafik p.g.a. tekniska problem. Trafiken sköts under tiden med reservfärjan F-119 som max kan ta ombord 60 tons ekipage, men det torde inte märkbart påverka trafiken då den mindre ersättande färjan vid behov kör över de fordon som j fick plats ombord vid turlistad avgång. Resenärerna ombedes ta hänsyn till den minskade kapaciteten. Töftölinjens vajerfärja GSM +358 (0)457 3421 279.