Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Viss försening på busslinje 1, Mariehamn-Eckerö, 8-12/4

P.g.a. vägavstängning på väg 1 (Mariehamn-Berghamn, Eckerö) uppstår viss försening på busslinje 1 under perioden måndag 8/4 kl. 10:00 t.o.m. fredag 12/4
- Bussen kör en omväg som tar ca 5-10 minuter längre tid
- Samtliga busshållsplatser trafikeras