Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tillfällig omläggning av busstrafik onsdagen 15 maj 2024

Tillfällig omläggning av busstrafik i Mariehamn den 15:e maj då Ålandsvägen stängs av för trafik. Observera att det är stor risk för förseningar på samtliga linjer.

Följande busslinjer påverkas under denna tid:

  • Västra linjen: Går via Kaptensgatan - Styrmansgatan och därefter ordinarie rutt. Trafikerar ej via hållplats Savoy.
  • Östra linjen: Går via Kaptensgatan - Styrmansgatan och därefter ordinarie rutt. Trafikerar ej via hållplats Savoy.

De landsortsbussar som normalt passerar Österleden - Stora gatan trafikerar via Styrmansgatan - Ålandsvägen. Trafikerar ej via hållplatserna Torget, Stadshuset och hållplatserna söder om Styrmansgatan på Ålandsvägen.

  • Järsölinjen: trafikerar enligt ordinarie turlista
  • Norra linjen: trafikerar enligt ordinarie turlista
  • Södra linjen: trafikerar enligt ordinarie turlista

Datum: 

onsdag, 15 maj, 2024