Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Avstängning av landsvägen vid Kastörsbron 1-3/4 2024

Landsvägen vid Kastörsbron i Kumlinge kommun kommer att stängas av under tiden 1/4 2024 kl. 22:30 - 3/4 2024 kl. 12:00.

Rörbron i vägbanken kommer att bytas. Under tiden kommer vägen att vara avstängd för samtliga trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafikanter under tiden 1 april kl. 22:30 till 3 april kl. 12:00.

Avstängningen sker efter M/S Alfågelns ankomst till Kumlinge norra färjfäste måndagen 1 april kl. 22:20. Resenärer som anländer till Kumlinge norra färjfäste uppmanas att passera Kastörsbron innan kl. 22:30.

  • M/S Mergus kommer att ha en avvikande turlista tisdagen den 2 april då den trafikerar Snäckö-Långnäs.
  • Avgång från Snäckö kl. 09:25 och via Överö till Långnäs med retur från Långnäs kl. 11:20 till Snäckö. Kombination med tvärgående linjen och norra linjen är inte möjlig.
  • Onsdagen den 3 april trafikerar M/S Mergus enligt ordinarie turlista.
  • Under perioden som vägen är avstängd kommer transport med öppen båt att ordnas mellan Snäckö och Kastören.

För närmare info, klicka här

Datum: 

torsdag, 28 mars, 2024
fredag, 29 mars, 2024
lördag, 30 mars, 2024
söndag, 31 mars, 2024
måndag, 1 april, 2024
tisdag, 2 april, 2024
onsdag, 3 april, 2024